1.Bendrosios taisyklės ir nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.patandmilu.com internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, norėdamas pateikti užsakymą www.patandmilu.com patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".

2.Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruojantis www.patandmilu.com internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą. Jeigu pasirenkamas apmokėjimas kreditine kortele, Pirkėjas įveda savo kreditinės kortelės duomenis).
2.2. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.3. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje www.patandmilu.com, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečių Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).
Kokią informaciją mes renkame?
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
• informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Jūsų asmeninių duomenų naudojimas
Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:
• Interneto svetainei administruoti;
• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
• turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
Politikos pakeitimai
Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

3.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.patandmilu.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja a
tsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. jeigu atsiskaitymo formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.patandmilu.com turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.patandmilu.com internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.patandmilu.com teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
4.6. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.7. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs Pirkėjui,anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už internetiniame puslapyje www.patandmilu.com užsakytas prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
4.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
4.9. Jei pardavėjui pakeitus taisyklių sąlygas pirkėjas naudojasi www.patandmilu.com teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad pirkėjas sutinka su pateiktomis sąlygomis.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodoma valiuta - eurai.
5.3. Prekių kainos nurodytos su mokesčiais.
5.4. Visi užsakymai yra formuojami ir ruošiami išsiųsti tik gavus pilną apmokėjimą. Nuo apmokėjimo gavimo laiko pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas

1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.                                                                                                                              
2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.                                                                       
3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo. 
4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.                                                   
5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el.paštu hello@patandmilu.com,  atsiųsdamas nuotraukas, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6. Prekes Lietuvoje pristatome šiais būdais: OMNIVA paštomatais (kaina 3,50
€), LP EXPRESS siuntų terminalais (kaina 3€) bei kurjeriu (kaina 4,50€). Prekes į Kuršių Neriją pristatome tik naudojantis OMNIVA paslaugomis,  į Nidoje esantį paštomatą. 
7. Pristatymas į užsienį vykdomas DHL Global mail pagalba. Paprastai pristatymas į užsienį užtrunka 9-12 darbo dienų.

7. Prekių kokybės garantija ir eksploatavimo taisyklės

7.1. Prekėms suteikiama 3 mėnesių komercinė garantija, jei nenurodyta kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui.
7.2. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
7.3. Pirkėjas praranda teisę į garantiją, jei jis ar jo įgalioti asmenys, pažeidė prekių naudojimo, priežiūros bei eksploatacijos taisykles ir instrukcijas. Su prekių priežiūros ir eksploatacijos taisyklėmis bei kita aktualia informacija pirkėjas yra supažindamas pardavimo metu.
7.4. Pirkėjas privalo apžiūrėti gautą prekę ir aptiktus prekių defektus privalo fiksuoti defektą ir apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui. Nufotografuotus pažeidimus, trumpą jų aprašymą bei užsakymo-pirkimo-pardavimo sutarties kopiją pirkėjas turi nedelsiant atsiųsti pardavėjui elektroniniu paštu 
hello@patandmilu.com
7.5. Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.
7.5. Kiekvienos www.patandmilu.com parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.                                                                                                                                                                                                                                 7.6. Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.
7.7. Kiekviena www.patandmilu.com gaminama ir parduodama prekė vidinėje dalyje turi jai skirtą priežiūros etiketę, kurioje pateikti tikslūs nurodymai apie tai, kaip turi būti prižiūrima prekė, kad neprarastų savo prekinės išvaizdos ir atitiktų kokybės reikalavimus ją eksploatuojant.                                                                                                                                                                                                                               7.8. Pirkėjas supranta, kad nesilaikant prekės vidinėje dalyje esančiose etiketėse pažymėtų nurodymų, atsiradus nusiskundimams dėl prekės kokybės ją eksploatuojant, Pardavėjas už tai neatsako.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Tinkamos kokybės prekių, pirktų nuotoliniu būdu, grąžinimas (per 14 dienų) galimas tik remiantis Lietuvos Respublikos įstatymuose (Civilinio kodekso 6.22810 straipsnis) nustatyta tvarka. 
8.2 Pirkėjas, atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas.
8.3. Pirkėjas grąžinamas prekes gali išsiųsti OMNIVA paštomatu ar LP EXPRESS siuntų terminalais ir nurodyti sekimo siuntos numerį, kuris turi būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu hello@patandmilu.com, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
8.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo ar pavedimo kopiją).
8.6. Tinkamos kokybės kojinės, puskojines ir kiti panašūs dirbiniai (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6115), siūti  berniukų arba mergaičių apatiniai marškiniai (trumparankoviai, ilgarankoviai plono trikotažo (medvilnės) marškinėliai) ir panašūs dirbiniai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6207–6208) pagal Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija; 2019 m. sausio 16 d. Nr. 28 pakeitimas) gali būti grąžinami tik Pardavėjui sutikus;
8.7. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
8.9. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.
9.0. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
9.1. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.2. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.